Praktische zaken

Bij een ‘normale’ rechttoe, rechtaan mediation worden gemiddeld drie gesprekken gevoerd. Met het opstellen van de mediation-overeenkomst, eventuele tussentijdse verslagen, een desgewenst eindverslag, links en rechts informatie inwinnen en de nodige correspondentie en administratie kom ik uit op ongeveer tien uur aan declarabele uren per mediation. Mijn uurtarief is €120,- netto. Is dat veel? Dat ligt eraan van welke kant je het bekijkt. Een beetje advocaat heeft een dubbel uurtarief en maakt dubbel zoveel uurtjes…
Transparantie is bij deze wát ik geef en ook verlang van partijen die bij mij aan tafel zitten.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Daarom geef ik hierbij de volgende links van instanties waar je terecht kunt. Hier kun je informatie inwinnen, globaal bekijken hoe zaken praktisch in zijn werk gaan en je goed voorbereiden op de dingen die komen gaan.

www.rijksoverheid.nl > Wanneer mediation inzetten?

www.rijksoverheid.nl > Over scheiden en ouderschapsplan

Werkwijzer arbeidsmediation

De mediation overeenkomst

MfN-register mediator

Als MfN-register mediator ben ik verplicht te werken met een mediation overeenkomst.

Hierin staan diverse afspraken met betrekking tot mediation waar je elkaar en mij aan kunt houden, zie hiervoor ook het mediation reglement en het privacy statement in verband met de regelgeving AVG.

Het MfN kent tevens gedragsregels waar de mediator zich aan dient te houden en heeft een klachtenregeling waarvan je gebruik kan maken als je ontevreden bent over mijn werkwijze. Voor meer informatie zie: mediatorsfederatienederland.nl

Wat staat er in een mediation overeenkomst?

In de mediation overeenkomst staat onder andere de aard van de opdracht genoemd, de deelnemers, de kosten van de mediation en worden de belangrijkste regels die voor de mediation gelden overeengekomen.

Vrijwilligheid

Een van die regels is vrijwilligheid. Alle deelnemers aan de mediation doen mee op vrijwillige basis. Logisch want je kunt de ander immers niet dwingen om samen te werken. Zou tijdens het proces toch blijken dat mediation niet werkt, dan kan ik zelf, of op verzoek van één van de partijen, de mediation beëindigen.

Geheimhouding

Een andere regel die in de mediation overeenkomst staat is geheimhouding. Datgene wat tijdens de mediation wordt gezegd of geschreven, e-mails van en aan partijen of verslagen die worden gemaakt en bijvoorbeeld conceptberekeningen van de alimentatie, vallen onder die geheimhoudingsverplichting. Je mag deze dus niet zomaar aan een ander laten lezen of in een procedure bij de rechter tegen elkaar gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor mij. Voorafgaand aan de mediation wordt met jullie besproken hoe je met die geheimhoudingsverplichting omgaat. Het kan namelijk zijn dat je een adviseur wilt raadplegen, het bespreekt met je partner of even wilt sparren met je beste vriend of vriendin alvorens je beslissingen neemt. Je spreekt dan met elkaar af met wie je iets bespreekt en wat je al of niet bespreekt.

De geheimhouding eindigt na afloop van de mediation. Dit betekent dat alle tijdens de mediation gemaakte afspraken die door mij in een schriftelijke eindovereenkomst, een convenant of vaststellingsovereenkomst zijn gezet, buiten deze geheimhoudings-verplichting vallen. Deze afspraken zijn bindend zodra jullie deze overeenkomst hebben getekend. Je kunt elkaar hier dus aan houden.

De regels die gelden voor mediation en de mediation overeenkomst worden in het eerste gesprek met je doorgenomen. Na ondertekening van de mediation overeenkomst begint de feitelijke mediation. Vanaf het moment dat er informatie wordt uitgewisseld is de geheimhoudingsplicht reeds van toepassing.

Voorbeeld mediation overeenkomst

Locatie

Een van de kamers in villa ‘Stijgoord’. Deze villa is gelegen aan de rand van het centrum van Lochem tegenover de Campina melkfabriek.

Ik heb geen ‘praktijk aan huis’. Het liefst spreek ik af op ‘neutraal’ terrein. Meestal gebruik ik een spreekkamer in het Stadhuus (niet te verwarren met het gemeentehuis!) te Lochem of een representatieve kamer in de mooie villa ‘Stijgoord’.

Overigens kan ik ook naar elke andere plek, als jullie je daar maar prettig bij voelen. Voor arbeid gerelateerde mediation is een spreekkamer op de werkvloer natuurlijk ook mogelijk.

Het Stadhuus is een verenigingspand midden in het centrum van Lochem aan de Markt. Daar is het fijn vertoeven in een veilige en comfortabele setting.