Zoek het uit!

Wat dán, is vaak de vraag. Hoe los je een conflict op?

Wat moet je doen als je je gelijk wilt halen. Wát als je van mening bent dat er maar één uitweg is. Wat kun je doen als je wilt scheiden, als je ontslag krijgt of uit een maatschap wilt stappen vanwege voortdurende conflicten, wát zijn de oplossingen in een erfeniskwestie die spaak loopt?


copyright RGvT, Soest

Als je de juridische weg wilt bewandelen dan moet je procederen. Je zoekt een advocaat die jouw belangen behartigt en vraagt de rechter om er ‘een klap’ op te geven. Dat kost een paar centen, alles volgens juridische maatstaven, eind goed, al goed, zou je zeggen.
Maar de uiteindelijke uitkomst blijft ongewis voor beide partijen. En als er dan een rechterlijke uitspraak komt is vaak één van de partijen ‘de pineut’. De rechter maakt een beslissing op volledig feitelijke gronden. Is dat dan de uitkomst die gewenst is?

Je kunt er ook voor kiezen om het zelf op te lossen. Met mediation. Dan wordt de uiteindelijke oplossing door jezelf bepaald. Jij hebt zelf de regie. Alleen heb je een vakkundig mediator nodig die je daarbij helpt. Want er komt nogal wat bij kijken. Het klinkt simpel, maar is best ingewikkeld.
Mediation is toepasbaar op veel terreinen: conflicten tussen echtparen en samenwonenden, tussen (semi-) overheid en burgers, maatschappen, bedrijven onderling, werkgever en werknemer gerelateerde conflicten, tussen verhuurder en huurder (zakelijk of privé), burenruzies, erfrechtkwesties…
Gelukkig is niet altijd een conflict nodig om een mediation-traject in te gaan. Mediation kun je ook inzetten om op een goede manier uit elkaar te gaan om een scheiding in goede banen te leiden, of juist een in het slop geraakte samenwerking of relatie weer ‘op de rails’ te krijgen.
Bij conflicten gaat de gewenste uitkomst of oplossing vaak over ‘tastbare’ zaken. Ontslagvergoedingen, alimentatieverdeling, pensioenverdeling en de verdeling of opbrengst van de gezamenlijke woning. Maar hoe zit het met de ‘niet tastbare’ zaken, bijvoorbeeld bij een scheiding.
Hoe realiseer je een prettig ouderschapsplan, hoe fix je een goede omgangsregeling voor de kinderen, wat moet er in een scheidingsconvenant opgenomen worden, hoe gaat het verder met opa en oma, vakanties, ouderavonden, verjaardagen…

Als mediator ben ik procesbegeleider, zo je wilt ‘procesbewaker’. Als geregistreerd MfN mediator beschik ik over de juiste tools en competenties om dit proces in goede banen te leiden. Het is een relatief snelle en eenvoudige procedure, die veel goedkoper is dan een rechtszaak.
Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door wederzijds wantrouwen, of als er sprake is van een escalatie.

Het doel van mediation is een oplossing zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden, waarbij iedereen wordt gehoord en beider belangen op aanvaardbare wijze worden erkend. Binnen mediation is het belangrijk een draai te maken van standpunten naar belangen, tevens ondersteun ik de verbetering van de onderlinge communicatie.

‘Beter een goede scheiding dan een slechte relatie’

Escalatieladder Glasl

Mediation is overigens niet altijd toepasbaar. De Oostenrijkse professor Friedrich Glasl (1941), heeft dit middels zijn beroemde escalatieladder van Glasl haarfijn en theoretisch opgeschreven.

Als een conflict nog in de beginfase is, kunnen partijen er goed samen uitkomen; er is nog communicatie onderling mogelijk. Wanneer het conflict daarentegen helemaal aan de ‘we slaan elkaar de hersens in’-fase is terechtgekomen heeft mediation ook geen zin. Dan spreken we over totale oorlog; de ander moet koste wat kost helemaal kapotgemaakt worden.

Mediation is dus slechts toepasbaar in het globale middendeel van de escalatieladder. Dáár is juist veel te verdienen en te halen voor alle betrokken partijen.